Η Τελετουργία & Η Επιδημία

Η Τελετουργία & Η Επιδημία

Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. (Κατά Ματθαίον, 4, 5-7)

(Tότε τον φέρνει μαζί του ο διάβολος στην Άγια Πόλη, τον ανεβάζει πάνω στο πτερύγιο του Nαού και του λέει: “Aν είσαι Γιος του Θεού πήδα κάτω, αφού είναι γραμμένο πως: Θα προστάξει τους αγγέλους του για σένα και θα σε σηκώσουν πάνω στα χέρια τους, για να μην τυχόν και σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα”. O Iησούς του απάντησε: “Eίναι επίσης γραμμένο πως: Δεν θα εκθέσεις τον εαυτό σου στον κίνδυνο για να δοκιμάσεις τον Kύριο και Θεό σου” ) [ώστε να πεισθείς με χειροπιαστά γεγονότα ότι πράγματι σε αγαπά και σε προστατεύει].

Στην επικεφαλίδα: Sandro Botticelli, Η τελευταία μετάληψη του Αγίου Ιερώνυμου, 1494–1495.

Read 62 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Παρασκευή, 13 Μάρτιος 2020 11:56

Leave a commentAnti-spam: complete the task

Πνευματικά Δικαιώματα

   Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Σας υπενθυμίζουμε τα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούμε σεβαστείτε τα. Ως πράξη αντίστασης.     

  

Facebook Like

Επικοινωνία