08:52  Δευτέρα, 3  Οκτωβρίου  2022 
elendetr

Ή να Σοβαρευθώμεν Ή να Φύγωμεν

Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2021 11:19
Διαβάστηκε 389 φορές
Ή να Σοβαρευθώμεν Ή να Φύγωμεν Απολύμανση του χώρου των συνεδριάσεων της Βουλής. Στην πραγματικότητα χρειάζεται εξορκισμός.

Σε μια επιστολή γεμάτη από πικρές διαψεύσεις και μελαγχολικές διαπιστώσεις ο Αντιπρόεδρος της δικτατορίας Στυλιανός Παττακός καταγγέλλει στον Πρόεδρό της Γεώργιο Παπαδόπουλο μεταξύ άλλων και τα εξής ειλικρινή και κυρίως επίκαιρα:

 • Ο Ελληνικός Λαός είναι απογοητευμένος από την επανάστασιν.
 • Ο λαός έχει αηδιάσει από την επανάστασιν.
 • Έχει κλονισθεί η πίστις και εμπιστοσύνη του λαού – και των ξένων – προς τον Ελληνικόν Στρατόν ως υποστηρίζοντα μόνον ασυνεπή επανάστασιν.
 • Τα οικονομικά δεν πάνε τόσον καλά όσο τα παρουσιάζει η “χούντα”.
 • Υφίσταται ανεργία.
 • Υπάρχει ανηθικότης, αδικία και νεποτισμός.
 • Η Διοίκησης από απόψεως διαρθρώσεως και οργανώσεως του κρατικού οργανισμού έχει περιπλακεί εις ασφυκτικόν συγκεντρωτισμόν εις την κορυφήν την πυραμίδος και εις την κρίσιν ενός ανδρός περιστοιχιζομένου υπό υπόπτου χορείας ανευθυνοϋπευθύνων (Γενικοί Γραμματείς – πολιτικοί παλαιοί και νέοι – ψίθυροι αναπάντητοι).
 • Γραφειοκρατία αναζωογονουμένη ολοέν.
 • Ακατάλληλοι προσωπικότητες εις θέσεις κλειδιά.
 • Τύπος οργιάζει εις βάρος της αληθείας.
 • “Δεν θα δεχθεί…ο κ. υπ. κ.ο.κ. Γ.Γ… ”
 • Δεν τους θέλει ο λαός. Η επανάστασις στηρίζεται σε 20-30 αξιωματικούς.
 • Η επανάστασις έχει χάσει τον προσανατολισμόν της.
 • Αγωγή πολίτου!!!
 • Η “χούντα” καλοπερνά…κλέβει…φιλοξενείται…
 • Το κεφάλαιο κυβερνά…    

Ι) Η επανάστασις ασεβεί κατά του παλαιού πολιτικού κόσμου.

18. Η Γραφειοκρατία και ο μανδαρινισμός* ευρίσκονται και πάλιν εις την δόξαν των.

19. Πολλά λέγονται δια το περιβάλλον μας, υπηρεσιακόν τε και συγγενικόν.

20. Πρόσωπα κυβερνήσεως και…ουχί κύρους και ικανής προβολής.

Ι 2) Προτείνω:

α) Ανασυκρότησιν της κυβερνήσεως δια προσώπων ανεγνωρισμένου κύρους.

β) Οι δύο (Αντιπρόεδρος και Μακαρέζος) να περιβληθούν αρμοδιοτήτων υπευθύνων και σοβαρών κυρίως επιτελικής μορφής και ουχί διοικήσεως προκειμένου ν’ ασχοληθούν με την μελέτην σχεδίασιν και προγραμματισμόν της σταδιακής εξελίξεώς μας, αφού συζητήσωμεν και συμφωνήσωμεν επί του περαιτέρω σκοπού.

γ) Επί τέλους να πάψει η υφισταμένη καχυποψία προς πάντας και δια πάντας, ή τουλάχιστον προς εμέ. (Έχω δηλώσει πλειστάκις ότι είμαι έτοιμος να αποχωρήσω ή και να υποβιβασθώ εις οιανδήποτε θέσιν, όπως είμαι και έτοιμος δι’ απολογισμόν ή παρέξω εξηγήσεις επί του έργου μου και των πράξεών μου εν γένει. Πάντως ο θεσμός του αντιπροέδρου ως έχει (άνευ οργανώσεως και αρμοδιοτήτων) παρά τας συνεχείς οχλήσεις μου όπως περιβληθεί δια νομοθετικής πλαισιώσεως) παίζομεν, κοροϊδευόμεθα, θα μας γελάει ο κόσμος αν αποκαλυφθεί η γυμνότης της κρατικής μηχανής.

δ) Ή να σοβαρευθώμεν, ή να φύγωμεν καλούντες τους στρατηγούς να εκλέξουν ετέρους ή έτερον εκπρόσωπόν των ικανό να οδηγήσει την χώραν εις ασφαλές, ειρηνικόν, ευτυχές μέλλον. Οι καιροί ου μενετοί**!!!

(Υπογραφή)

Στ. Παττακός

*μανδαρινισμός: αποκλειστική προσήλωση στην παράδοση και άγνοια της ζωντανής πραγματικότητας.

**μενετός, -ή, -όν (μένω): αυτός που έχει την τάση να περιμένει, καρτερικός. Στον Αριστοφάνη: οἱ καιροὶ οὐ μενετοί: οι ευκαιρίες δεν θα περιμένουν. Χρησιμοποιείται μόνο στη λόγια φράση: οι καιροί ου μενετοί, για να δηλώσουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής αλλά είναι αναγκαίο να δράσουμε αμέσως.

Αν πάρουμε υπόψη μας τις έντονες ανησυχίες και την έκδηλη νευρικότητα, όπως τις αποτυπώνει ο Σπ. Β. Μαρκεζίνης στη: Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος (Τόμος Τρίτος, 1952-1975, Σελ.211, Πάπυρος 1994), όπως και τις προσωπικές μαρτυρίες του Στ. Παττακού, που περιέχονται σε αρκετά σημεία του βιβλίου του ίδιου: Διατί; Ποιοι; Πως; (Βιοβιβλ, 7η Έκδοση, 2002) ο πιθανός χρόνος σύνταξης της επιστολής πρέπει να είναι στα μέσα προς τα τέλη καλοκαιριού του 1973.

Το απόσπασμα, στο οποίο δεν υπάρχει χρονολογία, προέρχεται από το Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, Τόμος ΣΤ΄, Σελ. 160-164.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Copyright Κυριάκος Παράσογλου - CrashNews.gr © 2020. Design by Kostas Tsampalis