Οικονομία

Χρέος & ESM

Χρέος & ESM

Η κλιμάκωση της μάλλον περιττής προεκλογικής αντιπαράθεσης φέρνει στο επίκεντρο των συζητήσεων το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, της διαχείρισης και της εξυπηρέτησής του. Η επιτακτικότητα και το μέγεθος του ζητήματος, που πανθομολογουμένως αίρει και κυριαρχικά δικαιώματα του κράτους, δεν ενδείκνυται για ψηφοθηρική εκμετάλλευση. Η απλή ανάγνωση των πινάκων και των αριθμών που παρατίθενται αρκεί για μια τέτοια διαπίστωση. Η πολιτική όμως παράδοση της δημαγωγίας στη χώρα μας, σχεδόν επιτάσσει τη λαϊκίστικη αξιοποίηση του οικονομικού αδιεξόδου.

Καπιταλισμός Turbo

Σύμφωνα με τον Kenneth Boulding1, όποιος πιστεύει ότι σ’ έναν πεπερασμένο κόσμο η ανάπτυξη μπορεί να συνεχίζεται εκθετικά και διαρκώς είναι είτε τρελός, είτε οικονομολόγος. Ο Kenneth Boulding υπήρξε διαπρεπής οικονομολόγος και ουδέποτε χαρακτηρίστηκε ως τρελός. Την πιο πρόσφατη επαλήθευση της συγκεκριμένης άποψής του τη βιώνει η Κίνα.

Χρήμα και Μεταφυσική

Στο τρέχοντα, όσο και απλοϊκό ορισμό της έννοιας του χρήματος δεν υποδηλώνεται ούτε καθ’ υπόνοιαν η μεταφυσική προέλευσή του. Όμως μια προσέγγιση της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας απ’ αυτήν τη σκοπιά θα ερμήνευε πληρέστερα τα φαινόμενα και τις διαδικασίες ρίχνοντας το απόκοσμο φως της στις αντιδράσεις και τα συναισθήματα, όταν πρόκειται για το χρήμα.

Πνευματικά Δικαιώματα

   Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Σας υπενθυμίζουμε τα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούμε σεβαστείτε τα. Ως πράξη αντίστασης.     

  

Facebook Like

Επικοινωνία