Ιστορία

Jornada del Muerto

 Jornada del Muerto

(Εξιστόρηση της πορείας προς τη δημιουργία και τη χρήση των ατομικών όπλων)

Όλοι κι άγιοι που φιλοσοφούσαν τιμημένοι,

έγιναν λεία του θανάτου.

Και η φωνή τους δεν ακούγεται πιά·

τα στόματά τους είναι μπουκωμένα με χώμα και σκόνη.

Omar Khayyam, 1048-1131.

Σύνοψη

Διεθνή ζητήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατήφεια και ανησυχίες θα παρουσιάζονται διαρκώς. Ένας λόγος όμως που έχει τη δυναμική να προκαλεί τρόμο παρουσιάζεται σπανιότερα. Και όταν αυτός προκύψει συνήθως χάνεται μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες. Ένας τέτοιος λόγος, ο σημαντικότερος τις μέρες αυτές, είναι η κρίση στη χερσόνησο της Κορέας.

Μετά από μια επιγραμματική παρουσίαση της σημερινής ψυχροπολεμικής έντασης, θα παρακολουθήσουμε την πορεία προς την κατασκευή της πρώτης Ατομικής Βόμβας.

Αναπόφευκτος  Συνειρμός

οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο.

γιατί οι άνθρωποι προσάρμοζαν τις αναμνήσεις τους σ’ αυτά που πάθαιναν.

Θουκυδίδης, Ἱστοριῶν Β 54,3

Στο Φ.Ε.Κ. 379 της 31ης Αυγούστου 1936 δημοσιεύεται ο Αναγκαστικός Νόμος 45/1936 Περί συστάσεως Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών. Τα πλαίσια λειτουργίας του θεσμού τίθενται με ιδιόχειρη εγκύκλιο του Ι Μεταξά, ο οποίος κατέχοντας και τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών επέβλεπε άμεσα το έργο του Θ Νικολούδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι άμεσος βοηθός του Θεολόγου Νικολούδη, στον οποίο είχε ανατεθεί η διεύθυνση της αυστηρής λογοκρισίας, υπήρξε ο διπλωμάτης Γεώργιος Σεφεριάδης. Άγνωστος τότε στο ευρύ κοινό, γνωστός όμως στους λογοτεχνικούς κύκλους ως Γεώργιος Σεφέρης, είχε αποδεχθεί με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την απόσπαση του στο υπουργείο Προπαγάνδας.

Fragile States Index

Ο χάρτης και οι πίνακες του ιδρύματος The Fund for Peace, Washington, D.C., US, αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας και ως εκ τούτου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην ιστοσελίδα του εν λόγω ιδρύματος αναπτύσσονται η μεθοδολογία, οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα της κατά τη γνώμη μου έγκυρης έρευνας.

Πνευματικά Δικαιώματα

   Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Σας υπενθυμίζουμε τα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούμε σεβαστείτε τα. Ως πράξη αντίστασης.     

  

Facebook Like

Επικοινωνία