Ιστορία

modus vivendi

modus vivendi

Η αναμενόμενη και δικαιολογημένη ικανοποίηση της κυβέρνησης μετά την κατ’ αρχάς συμφωνία με τους θεσμούς, αφού αποτράπηκαν τα χειρότερα (όριο απολύσεων, lock out) και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις της JP Morgan για την ελληνική οικονομία (ποσοτική χαλάρωση), θυμίζουν τηρουμένων των αναλογιών μια περίσταση του 1920 με πρωταγωνιστή τον Georgi Tšitšerin.

Αιτιολογώντας την ανάγκη ουσιαστικής αποδοχής της Συνθήκης του Brest-Litovsk (3 Μαρτίου1918) χωρίς μεμψιμοιρίες και αγκυλώσεις υποστήριζε ο Ρώσος Διπλωμάτης ότι: Μπορεί να υπάρχουν διαφορές απόψεων για τη διάρκεια ζωής του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά τη στιγμή αυτή το καπιταλιστικό σύστημα υπάρχει, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi1.

Ικεσία και Ταπείνωση

Η γερμανική επιμονή στο θέμα της τρέχουσας αξιολόγησης, που παίρνει πλέον τιμωρητικές, αν όχι σαδιστικές διαστάσεις, δεν πρέπει να εκπλήσσει. Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897, γνωστού μεταξύ άλλων ως Πολέμου των Τριάντα Ημερών ή και ως Ένοπλης Επαιτείας, με αφορμή το Κρητικό Ζήτημα, ο Γερμανός Αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄ απαντούσε στην έκκληση της Βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας Βικτώριας για ειρήνευση: Αι Δυνάμεις έχουν κανονίσει, ότι η πρότασις ανακωχής πρέπει να ικετευθή από την Ελλάδα, με την υπόσχεσιν ότι θα υποκύψη άνευ όρων εις την απόφασιν των Δυνάμεων προ της επεμβάσεώς των. Conditio sine qua non1 η Ελλάς να ανακαλέση τα στρατεύματά της εκ Κρήτης και να δεχθεί την αυτονομίαν της νήσου.

Πνευματικά Δικαιώματα

   Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Σας υπενθυμίζουμε τα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Παρακαλούμε σεβαστείτε τα. Ως πράξη αντίστασης.     

  

Facebook Like

Επικοινωνία